ΠΟΙΟΙ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΗ

Η ιδιότητα του οικονομικού διευθυντή δεν σχετίζεται με τα ακαδημαϊκά προσόντα (πτυχία) ενός εκάστου, αλλά με την ουσιαστική άσκηση καθηκόντων οικονομικού διευθυντή. 

Επίσης, δεδομένου ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα ή/και την ανάγκη μονίμου οικονομικού διευθυντή, θεωρούμε ότι την ιδιότητα του οικονομικού διευθυντή έχουν και όσοι παρέχουν υπηρεσίες χρηματοπιστωτικού συμβούλου ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ