Σε παλιότερο άρθρο μου είχα ανοίξει το θέμα των τραπεζών, το οποίο, ήδη από την αρχή της κρίσεως, αποτέλεσε πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων και όχι αδίκως. Οι ελληνικές τράπεζες δεν επλήγησαν από...

Εν αρχή ην οι τράπεζες

  • 10/03/2021
  • Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης
Σήμερα που -ως ενεργητική αντιμετώπιση της κρίσεως- απαιτείται γενναία και καλώς στοχευμένη χρηματοδότηση της παραγωγής, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να ανταποκριθεί και να χρηματοδοτήσει την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων....