Μάι 31

Σύσταση Επιτροπής για την περαιτέρω απλοποίηση της απεικόνισης των συναλλαγών

Λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα που υποκατέστησε τον ΚΒΣ, συγκροτείται επιτροπή για την αναμόρφωσή του. Το κείμενο του ΥΠΟΙΚ, ακολουθεί. Ο ΣΕΟΔΙ έκανε παρέμβαση ζητώντας να συμμετάσχει.

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος συγκροτείται άμισθη Επιτροπή με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη. Η Επιτροπή θα διαβουλευθεί με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς με στόχο την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στη λογιστική νομοθεσία, ώστε να επιτευχθεί η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητά τους. Τα θέματα τα οποία θα μελετήσει η Επιτροπή και για τα οποία θα συντάξει έκθεση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013 είναι:

 • Η περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπόμενων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
 • Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που απαιτούνται στη λογιστική νομοθεσία και σε θέματα που συνδέονται με αυτή.

Ειδικότερα, μέλη της Επιτροπής ορίζονται:

 1. Κωνσταντίνος Καραμάνης, αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως συντονιστής
 2. Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής Λογιστικής Πανεπιστημίου Πειραιά
 3. Σάντρα Κοέν, επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης
 4. Εμμανούηλ Δεδούλης, Λέκτορας Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 5. Ευθύμιος Σαϊτης, Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλίων Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
 6. Σωτήριος Μασγανάς, Διευθυντής ΠΕ  Τμήματος Διοικητικών – Εμπορικών ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 7. Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, υπάλληλος ΠΕ του Τμήματος Βιβλίων Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών
 8. Καλλιόπη Νόνικα, Υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος
 9. Παναγιώτης Βρουστούρης, Ορκωτός Λογιστής και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
 10. Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Οικονομολόγος
 11. Γεώργιος Λίτενας, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

Permanent link to this article: https://seodi.gr/%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ad%cf%81%cf%89-%ce%b1/