Φεβ 19

Πώς η Cloud λύση της Oracle μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να πάρουν την καλύτερη δυνατή αξία;

Οι επιχειρήσεις που σκέφτονται προοδευτικά είναι σαφές ότι έχουν προσαρμοστεί, καθώς από το 2013 μέχρι το 2014 η χρήση υπηρεσιών cloud για εργασίες ανάλυσης επιχειρησιακών πληροφοριών, εφαρμογές ενοποιημένης χρηματοοικονομικής διαχείρισης, καθώς και για εφαρμογές κατάρτισης προϋπολογισμών και σχεδιασμού μεταξύ εταιρειών διπλασιάστηκε.

Όταν η τεχνολογία προσεγγίζεται με μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική και διαθέτοντας τις κατάλληλες επιχειρηματικές λύσεις, βοηθάει τις εταιρείες να ενοποιήσουν και να επιταχύνουν τα πληροφοριακά τους συστήματα και, παράλληλα, να μειώσουν τα κόστη. Με βάση τα παραπάνω, θα είναι καθήκον των CFO να επιβλέψουν τις στρατηγικές επένδυσης στο cloud, καθώς οι επιχειρήσεις διατρέχουν τον κίνδυνο να μην καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις πλήρεις δυνατότητες των δεδομένων και των εφαρμογών τους αν δεν είναι προετοιμασμένες να λειτουργήσουν σε περιβάλλον cloud.

Σύμφωνα με τον Keith Kravcik, EVP και CFO της Ovation Brands: «Ο CFO είναι η κόλλα που συγκρατεί ενωμένους τους πάντες και τα πάντα. Σε αυτόν το ρόλο, ο CFO είναι ο συνεργάτης και ο συντονιστής με τα άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν κενά στη στρατηγική, στη λήψη αποφάσεων και στην εκτέλεση. Κανείς άλλος δεν είναι σε θέση να επηρεάσει κάθε μέρος της εταιρείας με τον τρόπο που μπορεί ο CFO.» Οι οικονομικοί διευθυντές θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως αρχιτέκτονες και ως επόπτες ενός μετρήσιμου και επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού, και θα δώσουν στις εταιρείες τους τη δυνατότητα να διαχειριστούν με επιτυχία τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τους στο επίκεντρο των σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

Oracle Planning and Budgeting
Cloud Service

Safe Harbor Statement

Planning and Budgeting Cloud

Permanent link to this article: https://seodi.gr/%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b7-cloud-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-oracle-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85/