Οκτ 02

ΟΜΙΛΙΑ του κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ στο Συνέδριο CFO AGENDA

ΟΜΙΛΙΑ του κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  στο Συνέδριο CFO AGENDA  IMG_0082

Η χώρα μας, δυστυχώς, έχει απολέσει την εθνική της κυριαρχία. Ευρίσκεται κάτω από ένα ιδιότυπο καθεστώς κατοχής, όπου τα συμβατικά όπλα έχουν δώσει τη θέση τους στις σύγχρονες μεθόδους κυριαρχίας σύμφωνα με τις οποίες, η υποδούλωση ενός έθνους,  επιτυγχάνεται από τον οικονομικό έλεγχο που ασκείται κυρίως μέσω του υπερδανεισμού. Βεβαίως, όπως είναι γνωστό, στην κατάσταση αυτή την οδήγησαν τα δικά μας τραγικά λάθη, τόσο σε επίπεδο μακροοικονομικών χειρισμών, όσο και σε επίπεδο και κοινωνικής συμπεριφοράς.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας και κατά συνέπεια η ελληνική επιχείρηση την οποία εμείς υπηρετούμε,  να πλήττεται σήμερα από πολύ  σοβαρά προβλήματα και χαρακτηρίζονται από την βαθιά  και μακροχρόνια ύφεση, την η ανεργία, την έλλειψη ρευστότητας, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, κλπ.

Οι συνθήκες αυτές, είναι μοιραίο να έχουν άμεσο αντίκτυπο στο ρόλο του  σημερινού Οικ. Διευθυντή και τον φορτώνουν με σοβαρά καθήκοντα και φυσικά  την βασική ευθύνη της επιβίωσης της ελληνικής επιχείρησης.

Κατά συνέπειαν ο ρόλος του σημερινού Οικονομικού Διευθυντή έχει αλλάξει και πρέπει να σκιαγραφηθεί κάτω από μία πολυδιάστατη προοπτική, η οποία υπαγορεύεται από τη δυναμική των σημερινών συνθηκών και δραματικών μεταβολών που συντελούνται στο σημερινό στο οικονομικό περιβάλλον, που αντανακλώνται, ως είναι φυσικό, στη λειτουργία στης σύγχρονης επιχείρησης και προσδιορίζουν το προφίλ του σημερινού οικονομικού manager.

Ο Οικ. Δ. έχει πάψει πλέον να είναι ο συντάκτης των οικ. Καταστάσεων, ο ρόλος του είναι τώρα στρατηγικός, συλλειτουργεί με τον Γεν. Δι/ντή και συναποφασίζει για τα κρίσιμα θέματα της επιχείρησης. Πρέπει να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις πηγές εκείνες που παράγουν αποτέλεσμα, πρέπει να αναζητήσει με κάθε τρόπο τις πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης, πρέπει να εξασφαλίσει με κάθε τρόπο την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Η φυσιογνωμία δηλαδή του σημερινού Οικονομικού Διευθυντού, τοποθετείται πλέον σε ένα πολυσύνθετο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, που αντανακλούν τις ανάγκες της σημερινής επιχείρησης όπως αυτές διαμορφώνονται από την επίδραση της σημερινής οικονομικής συγκυρίας. Υπό τις συνθήκες αυτές ο ρόλος του είναι πολυδιάστατος,  ώστε να ανταποκρίνεται στις σύνθετες συνθήκες της λειτουργίας της επιχείρησης, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον.
Ο Οικονομικός Διευθυντής χαρακτηρίζεται από δύο βασικές ιδιότητες, δηλαδή αυτή  του φορέα αξιών ως προσωπικότητος, αλλά και αυτή του φορέα επαγγελματικών δεξιοτήτων ως επαγγελματικής οντότητος.

Αλλά, ας εξετάσουμε τώρα τα χαρακτηριστικά του οικονομικού διευθυντή ως φορέα αξιών, δηλ. του ηγέτη, αφού είναι εξ’ ορισμού ηγέτης.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΗΓΕΤΗ

Προεξάρχον στοιχείο της δραστηριότητας του ηγέτη είναι η διοίκηση ανθρώπων (δεν είναι η διεύθυνση πραγμάτων). Ο ηγέτης ( ο leader) κατευθύνει, κινητοποιεί, εμπνέει, δραστηριοποιεί, ελέγχει ανθρώπινο δυναμικό. Ασκεί το γνωστό τρίπτυχο του management, (activation),  (motivation) και (communication).

Ο ηγέτης επιδρά επί της συμπεριφοράς των ατόμων της ομάδας του προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητός τους. Η σημερινή και ολοκληρωμένη αντίληψη της ηγεσίας αποβλέπει σο δυναμικό στοιχείο της αποδοτικότητας των υφισταμένων, δηλ. την ανάπτυξη, την ποιοτική βελτίωση των ατόμων και την εναρμόνισή τους με την ανάπτυξη και τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Η ανάπτυξη των ατόμων, η δυναμική θεώρηση της ηγεσίας, που στοχεύει προς την κατεύθυνση της αριστοποιήσεως της επαγγελματικής τους προσωπικότητας και της μεγιστοποιήσεως της αποδοτικότητός τους, αποτελεί την πεμπτουσία του σημερινού management.

Η ηγεσία λοιπόν είναι μια διαδικασία δυναμικής άσκησης εξουσίας που εκφράζεται με την επίδραση που ασκεί ο ηγέτης στα μέλη της ομάδας του, προς την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων.

Ο ηγέτης λοιπόν είναι φορέας συγκεκριμένων αξιών – ιδιοτήτων ως προσωπικότης, και φορέας ορισμένων χαρακτηριστικών – δειξιοτήτων ως επαγγελματική οντότης

α) Ο ηγέτης – προσωπικότης

Η ηγέτης οδηγεί, εμπνέει, παρακινεί την ομάδα και διαμορφώνει την προσωπικότητα της επιχείρησης. Λειτουργεί σαν αυτόφωτος αστέρας, και η ακτινοβολία του αντανακλάται στην επίδοση και την συμπεριφορά των ατόμων που διοικεί. Γι’ αυτό διακρίνεται για το πνεύμα θυσίας, τον αλτρουισμό και την γενναιότητά του. Το θάρρος να αναλαμβάνει ευθύνες και να επωμίζεται το κόστος της τυχόν αποτυχίας.

Διακρίνεται για την αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και αυτοπειθαρχία, και έχει το θάρρος της γνώμης του.

Στοχεύει στην ουσία των προβλημάτων και δεν αναλώνεται σε λεπτομέρειες.

Η τιμιότης είναι βασικό στοιχείο της προσωπικότητός του και οδηγός της ζωής του.

Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος με τον εαυτό του, είναι ικανός να εξελίσσεται πάντα γιατί πιστεύει ότι δεν υπάρχει όριο στις επιτεύξεις.

Είναι φιλόδοξος, εργατικός και διακρίνεται από το πνεύμα αγωνιστηκότητος.

Διακρίνεται για την αγχίνοια, την προσαρμοστηκότητα και τον ρεαλισμό του.

Έχει συναισθηματική σταθερότητα, είναι θετικός, γενναίος και δίκαιος.

Διαθέτει τον λεγόμενο «μαγνητισμό» που συντίθεται από την κοινωνικότητα, το πνεύμα θυσίας και την ισχυρή θέληση.

β) Ο ηγέτης – επαγγελματίας

Βασικό στοιχείο του ηγέτη ως επαγγελματικής οντότητος είναι ότι πιστεύει ότι έχει ουσιαστική συμμετοχή στους στόχους και τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Είναι φορέας επιχειρηματικής σκέψης, είναι οραματιστής του μέλλοντος της επιχείρησης, δημιουργός του αποτελέσματος και εγγυητής της μακρόχρονης επιτυχίας της. Γι’ αυτό μοχθεί για την εμπέδωση της φιλοσοφίας, των αντικειμενικών στόχων και της προσωπικότητας της εταιρείας στη συνείδηση των ατόμων. Τεκμηριώνει, επεξηγεί αναλύει το έργο και τους στόχους της εταιρείας και καθοδηγεί το προσωπικό για την επίτευξη τους. Διευθύνει βάσει της αρχής της ευθύνης (Management bydelegation). Αξιολογεί τις επιτεύξεις βάσει αντικειμενικών στόχων (Management by objectives).

Εξισορροπεί την εξουσία με την ευθύνη και συνδυάζει άριστα στην ανθρώπινη οντότητα με την επαγγελματική δεξιότητα.
Είναι ευαίσθητος δέκτης των μηνυμάτων του εξωτερικού (πολιτικού – κοινωνικού κλπ) και τα αξιοποιεί προς όφελος της επιχείρησης.

Έχει την ικανότητα να προβλέπει τις εξελίξεις, να κατευθύνει τα προβλήματα και όχι να τα ακολουθεί.

Είναι σαφής, περιεκτικός και απλός στις κατευθύνσεις τους. Δίνει κατευθύνσεις και όχι οδηγίες, δεν κάνει το λάθος να σκέπτεται για λογαριασμό των υφισταμένων του.

Είναι καλός δάσκαλος αλλά και μαθητής (εκπαιδεύει – εκπαιδεύεται).

Ο στόχος μέσα στην επιχείρηση

Η τρίτη διάσταση της δραστηριότητας – αποστολής του Οικονομικού Διευθυντού, είναι αυτή της λειτουργικής εντάξεως του μέσα στο οργανωτικό σύστημα της επιχείρησης.

Ευρίσκεται στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας μαζί με τον διευθυντή παραγωγής, πωλήσεων,marketing, εφοδιασμού κλπ.

Ας περιγράψουμε συνοπτικά τα σημεία εκείνα τα οποία αποτελούν τις βασικές λειτουργίες της οικονομικής διεύθυνσης.
Επιγραμματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι βασικός αντικειμενικός στόχος της οικονομικής διεύθυνσης είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία της επιχείρησης και ο έλεγχος της χρησιμοποιήσεως αποδοτικότητάς τους μέσω σχεδιασμού προγράμματος δράσης.

Διευρύνοντας την περιγραφή του φάσματος των δραστηριοτήτων λειτουργιών της οικονομικής διεύθυνσης θα προσθέσουμε ότι οι λειτουργίες της είναι :

 • Η καθιέρωση, συντονισμός και υποστήριξη (με τη διοίκηση ) ενός ολοκληρωμένου συστήματος λειτουργίας της επιχειρήσεως, που να καλύπτει το maximum της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων.
 • Η αποτίμηση αξιολόγηση, η καταγραφή και αναφορά στη διεύθυνση του αποτελέσματος σε σύγκριση με τον σχεδιασμό – προϋπολογισμό, μέσω καθιερωμένων προτύπων (κόστους, τιμών κλπ) των αρχών της οικονομικής επιστήμης και συστήματος ελέγχου.
 • Η καθιέρωση και υποστήριξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης μέσω του επιχειρησιακού σχεδιασμού.
 • Η αξιολόγηση, ερμηνεία των επιρροών του εξωτερικού περιβάλλοντος στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης.
 • Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων μέσω του εσωτερικού ελέγχου , ασφαλίσεως κλπ.
 • Η αναφορά (REPORTING) των οικονομικών καταστάσεων – αποτελεσμάτων της επιχείρησης στους ενδιαφερόμενους φορείς (μετόχους, Δημόσιο κλπ.).

Από μία διαφορετική οπτική γωνία θα μπορούσε να λεχθεί ότι αντικειμενικοί στόχοι της οικονομικής διεύθυνσης είναι:

 • Η ανάπτυξη και ο έλεγχος του οικονομικού σχεδιασμού.
 • Η αξιολόγηση – πρόκριση επενδυτικών στόχων και αποφάσεων.
 • Η μέσω της ανάπτυξης καθιέρωσης συστήματος πληροφορικής (MIS) παροχή πληροφοριών στα διευθυντικά στελέχη.
 • Η ανάπτυξη και ο έλεγχος των οικονομικών – λογιστικών διαδικασιών της εταιρείας.

Εν κατακλείδι:

Η οικονομική διεύθυνση,

Εφαρμόζοντας τις αρχές στη οικονομικής επιστήμης ( Business Administration).

 • Αξιοποιώντας τους οικονομικούς πόρους,
 • Αξιολογώντας τα μηνύματα έξω και μέσα στην επιχείρηση,

Στοχεύει στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος μέσα από τη διαδικασία σχεδιασμού και ελέγχου (planning and control).

Κες και Κοι,

Οι ρυθμοί και η πρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια είναι ιλιγγιώδεις.

Ότι πέτυχε ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια στον τομέα της τεχνολογίας δεν τα πέτυχε στους 30 αιώνες της ιστορίας του!

Οι ρυθμοί και οι μεταβολές αυτές ευρίσκουν την απόλυτη έκφραση τους στη λειτουργία της αγοράς όπου οι εξωφρενικοί κύκλοι ζωής προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν θέμα καθημερινής ρουτίνας, αποτέλεσμα ενός έντονου και ανελέητου ανταγωνισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πολεμικά συγγράμματα ανασύρθηκαν από τα πολεμικά επιτελεία και τέθηκαν στην υπηρεσία του σημερινού marketing. Οι παράγοντες αυτοί, λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στην σημερινή οικονομική συγκυρία

Αγαπητοί Συνάδελφοι, επειδή σήμερα ευρισκόμαστε σε συνθήκες πολέμου, η επιβίωση της σημερινής επιχείρησης, περνάει από τα χαρακώματα ενός ακήρυχτου και ατελείωτου πολέμου, που η επιτυχής έκβασή του εκφράζεται από τις νίκες στις καθημερινές μάχες. Όλα αυτά φορτώνουν το σύγχρονο manager με τη μεγάλη ευθύνη του ηγέτη αγωνιστή, που πρέπει να είναι εξοπλισμένος με απαράμιλλο θάρρος και αγωνιστικότητα, αλτρουισμό και πνεύμα αυτοθυσίας.

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και μόνον, επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης και η επιτυχία του ρόλου του Οικονομικού Διευθυντή.

Αλέξανδρος Κωστόπουλος

Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών

Permanent link to this article: https://seodi.gr/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba-%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85-%cf%83/