Jul 22

Η εκπαίδευση των οικονομικών στελεχών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον

Δρ. Στέφανος Ζάρκος: Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ακαδημαϊκός Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Χρηματοοικονομικά (M.Sc. Finance) ALBA Graduate Business School at The American College of Greece.

Διάφορες έρευνες στο εξωτερικό (The Accenture 2013 CFO Survey; Deloitte 2013 Global Finance Talent Survey; Finance Leaders Bemoan Talent Shortage; CEB survey, 2013) έδειξαν ότι οι εταιρίες αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία στο να βρουν «ταλέντα» στην χρηματοοικονομική (Finance) παρόλο που ο συγκεκριμένος κλάδος είναι από αυτούς με τα περισσότερα προγράμματα κατάρτισης και πληθώρα επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Αλλά τι ακριβώς εννοούν με το όρο «ταλέντο»; Ο όρος αυτός περιγράφει το οικονομικό στέλεχος που εκτός τα συνηθισμένα καθήκοντα του, είναι σε θέση να αναπτύσσει τις δικές του απόψεις και προτάσεις, να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναδεικνύει την οικονομική διάσταση των στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης. Αποκτώντας έναν νέο, αναβαθμισμένο ρόλο για το σύγχρονο οικονομικό στέλεχος, παρατηρούμε μια αλλαγή στα απαιτούμενα προσόντα που θέτουν οι εργοδότες: από την ικανότητα για συγκεκριμένες εργασίες και την τυπική επαγγελματική κατάρτιση, στην γενικότερη εκπαίδευση και την κατανόηση της χρηματοοικονομικής επιστήμης που επιτρέπει μία γενικότερη αντίληψη, αναλυτική σκέψη και επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Ως παράδειγμα της παραπάνω αλλαγής, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αξιολογούν την ικανότητα και κρίση των υποψηφίων σε υποθετικά παραδείγματα (case studies/interviews) που δεν είναι αποκλειστικά χρηματοοικονομικής φύσης, αλλά συνδυάζουν και θέματα που απασχολούν και άλλους τομείς της επιχείρησης. Οι παραπάνω εξελίξεις φέρουν άμεσες και σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό και λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Χρηματοοικονομικά. Tο ALBA Graduate Business School at The American College of Greece έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα σπουδών του με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις παραπάνω ανάγκες των σύγχρονων στελεχών, προσφέροντας τους, όχι απλώς μια επαγγελματική κατάρτιση για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου ρόλου (θεωρίες, νόμους, αρχές, διαδικασίες, μεθόδους και εργαλεία), αλλά να τους βοηθήσει να διαμορφώσουν έναν τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς που θα τους επιτρέψει να ικανοποιήσουν (και γιατί όχι, να ξεπεράσουν) τις προσδοκίες που έχει για αυτούς ο τωρινός ή μελλοντικός εργοδότης τους. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Χρηματοοικονομικά (M.Sc. in Finance) του ALBA Graduate Business School δίνει έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών του και στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: (1) Γνώση – (2) Ικανότητες – (3) Επαγγελματισμός

1. Γνώση και κατανόηση της Χρηματοοικονομικής Θεωρίας: Το πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζει και αναλύει τις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους που αναπτύσσονται στο χώρο των Χρηματοοικονομικών με αναφορά στα ερευνητικά ευρήματα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας όπως αυτά δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα. Μέσω της γνώσης που προσφέρεται, οι σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος κατανοούν σε βάθος την λειτουργία της οικονομίας, των αγορών και των οικονομικών των επιχειρήσεων.

2. Ανάπτυξη αναλυτικής ικανότητας και εφαρμογή πρακτικών δεξιοτήτων : Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι σε θέση να αναλύουν προβλήματα χρηματοοικονομικής φύσεως και να τα επιλύουν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους. Μπορούν να υπολογίσουν το χρηματοοικονομικό ρίσκο κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων και να ποσοτικοποιήσουν την σχέση κινδύνου και απόδοσης από επενδύσεις σε διάφορες αγορές και προϊόντα. Μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων της επιχείρησης οι απόφοιτοι μας συμβάλουν στην δημιουργία αξίας για την επιχείρηση και τους μετόχους της.

3. Υιοθέτηση επαγγελματικής συνείδησης και προώθηση του επαγγελματισμού στο εργασιακό περιβάλλον: Μέρος της φιλοσοφίας του ALBA Graduate School είναι ότι η γνώση και η ικανότητα δεν έχουν αξία όταν απουσιάζει η ηθική και η σύνεση. Για αυτό το λόγο, η επιχειρηματική και επαγγελματική ηθική αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ALBA Graduate Business School συμπεριλαμβανομένου και του μεταπτυχιακού στα Χρηματοοικονομικά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προετοιμάζει στελέχη με αυτοπεποίθηση, ικανότητα συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα, αλλά και συναίσθηση της ευθύνης που έχουν ως επαγγελματίες απέναντι στην επιχείρηση, τους επενδυτές, και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Permanent link to this article: https://seodi.gr/%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%87%cf%8e/?lang=en