Return to Επικοινωνία

Αίτηση εγγραφής

Προϋποθέσεις

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα και Δόκιμα.

 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μόνο: (α) εν ενεργεία διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του οικονομικού κλάδου, (β) όσοι έχουν διατελέσει οικονομικοί διευθυντές για πέντε τουλάχιστον έτη εντός της τελευταίας δεκαετίας από της υποβολής της αίτησης (γ) τα αναφερόμενα πιο κάτω δόκιμα μέλη μετά από πενταετία από την εκλογή των ως δοκίμων μελών και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και (δ) οι αναφερόμενοι στην Γενική Διεύθυνση Προϊστάμενοι Λογιστηρίων Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους είναι η κατοχή πτυχίου ανωτάτης οικονομικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμου του εξωτερικού. Επί πλέον η επιχείρηση της οποίας ασκούν την Οικονομική Διεύθυνση πρέπει να πληροί τουλάχιστον μία εκ των τριών προϋποθέσεων (τζίρου, αριθμού απασχολουμένων, ύψους ενεργητικού), υποχρεωτικού ελέγχου από Ορκωτούς ελεγκτές. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται ύστερα από έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία προσυπογράφουν δύο (2) μέλη του Συλλόγου και μετά από σχετική απόφαση αυτού. Στην αίτηση υποχρεωτικά αναγράφεται από τον αιτούντα η αποδοχή των όρων του Καταστατικού. Από την έκδοση της απόφασης, που πρέπει να ληφθεί μέσα σε 30 ημέρες από την αίτηση, τα μέλη μετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που συνεπάγεται η ιδιότητα του τακτικού μέλους.

 

Β. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται όλα τα τακτικά μέλη μετά την αποχώρησή των εκ της ενεργού ασκήσεως του επαγγέλματος του Οικονομικού Διευθυντού μετά από σχετική αίτησή τους. Επίσης, επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, ευρισκομένη σε απαρτία και ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβούλου, πρόσωπα που προσέφεραν στον Σύλλογο εξαιρετικές υπηρεσίες ή αξιόλογη ηθική ή άλλου είδους βοήθεια. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να μετέχουν στις συζητήσεις χωρίς ψήφο. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή επιτίμου μέλους είναι έγκυρη όταν η σχετική πρόταση συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

 

Γ. ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ. Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν οι Προϊστάμενοι Λογιστηρίων. Η ιδιότητα του δόκιμου μέλους αποκτάται ύστερα από έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από σχετική απόφαση αυτού. Τα δόκιμα μέλη πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανωτάτης οικονομικής σχολής.

 

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής, η αίτηση εγκρίνεται από τo Διοικητικό Συμβούλιο και ακολούθως ενημερώνεται ο αιτών από την Γραμματεία του Συνδέσμου, προκειμένου να κατατεθεί και η συνδρομή.

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://seodi.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82/

Φόρμα Εγγραφής

Η παρακάτω αίτηση αφού συμπληρωθεί καταλλήλως θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά πατώντας το κουμί ΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΣΗΜ. : Tα παρακάτω στοιχεία είναι αυστηρά εμπιστευτικά, φυλάσσονται στα αρχεία του Συνδέσμου αποκλειστικά για τις ανάγκες νόμιμης λειτουργίας του και επικοινωνίας με τα μέλη του, και σε καμμία περίπτωση δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο …