Επικοινωνία

Επικοινωνία
Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (Σ.Ε.Ο.ΔΙ.)

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Κεδρηνού 3-7
114 75 Γκύζη / Αθήνα
Τηλεφωνικές γραμμές: +30 210 6424308
Fax: +30 210 6424398
e-mail: info@seodi.gr

Permanent link to this article: https://seodi.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/

Unsubscribe

Στοιχεία επαφής

Γραφεία : Ιουλιανού 15, Αθήνα, Τ.Κ. 104 34 Επικοινωνία : +30 210 6016536, +30 6932 540 051 Email : info@seodi.gr  

Αίτηση εγγραφής

Προϋποθέσεις Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα και Δόκιμα.   Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μόνο: (α) εν ενεργεία διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του οικονομικού κλάδου, (β) όσοι έχουν διατελέσει οικονομικοί διευθυντές για πέντε τουλάχιστον έτη εντός της τελευταίας δεκαετίας από της υποβολής της αίτησης (γ) τα αναφερόμενα πιο κάτω δόκιμα …